MELDINGEN
2029568 - A1 12164 Rit 165097 Graan voor Visch Hoofddorp
0126999 - A1 12164 Rit 165097 Graan voor Visch Hoofddorp
0126164 - A1 12164 Rit 165097 Graan voor Visch Hoofddorp
0726139 - A2 Utrecht 125834
2029569 - A1 13161 Nassaukade 1054 Amsterdam 109681
0120999 - A1 13161 Nassaukade 1054 Amsterdam 109681
0120161 - A1 13161 Nassaukade 1054 Amsterdam 109681
2029568 - A2 11129 Rit 165096 Voorsteven Amsterdam
0126999 - A2 11129 Rit 165096 Voorsteven Amsterdam
0123129 - A2 11129 Rit 165096 Voorsteven Amsterdam
2029568 - P 1 BRT-02 BR wegvervoer A15 Re - Brielle 36,7 x Europoort Rotterdam 171531 171931
1400999 - P 1 BRT-02 BR wegvervoer A15 Re - Brielle 36,7 x Europoort Rotterdam 171531 171931
1400599 - P 1 BRT-02 BR wegvervoer A15 Re - Brielle 36,7 x Europoort Rotterdam 171531 171931
1400531 - P 1 BRT-02 BR wegvervoer A15 Re - Brielle 36,7 x Europoort Rotterdam 171531 171931
1400521 - P 1 BRT-02 BR wegvervoer A15 Re - Brielle 36,7 x Europoort Rotterdam 171531 171931
2029568 - A2 Goirle rit: 183195 (Directe inzet: ja)
1220843 - A2 Goirle rit: 183195 (Directe inzet: ja)
1220499 - A2 Goirle rit: 183195 (Directe inzet: ja)
2029569 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht Hogeweg Amsterdam 139091
0102998 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht Hogeweg Amsterdam 139091
0102023 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht Hogeweg Amsterdam 139091
0102005 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht Hogeweg Amsterdam 139091
2029568 - A2 Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord
0127910 - A2 Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord
0126999 - A2 Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord
0108182 - A2 Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord
0920121 - A1 Ambu 07121 - Renswoude Rit 323413
2029568 - B1 Punterwerf GOUDA : 16151
1523151 - B1 Punterwerf GOUDA : 16151
1523001 - B1 Punterwerf GOUDA : 16151
2029571 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
2029570 - A1 11135 Rit 165095 Kraggeveenstraat Purmerend
0127936 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0127934 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0127933 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0127932 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0127931 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0127910 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0108999 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0108182 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 190 Tata Steel Velsen-Noord 129000
0126999 - A1 11135 Rit 165095 Kraggeveenstraat Purmerend
0123135 - A1 11135 Rit 165095 Kraggeveenstraat Purmerend
2029569 - A1 Van Rijtstraat RIJSZH : 15102
1520999 - A1 Van Rijtstraat RIJSZH : 15102
1520002 - A1 Van Rijtstraat RIJSZH : 15102
2029568 - A2 (dia: ja) 10183 Rit 165094 Randersdijk Alkmaar
0220183 - A2 (dia: ja) 10183 Rit 165094 Randersdijk Alkmaar
0126999 - A2 (dia: ja) 10183 Rit 165094 Randersdijk Alkmaar
1133888 - Ongeval wegvervoer letsel Mierloseweg Geldrop
2029568 - A1 Badhuisweg SGRAVH : (middelbrand) 15801
1520999 - A1 Badhuisweg SGRAVH : (middelbrand) 15801
1520320 - A1 Badhuisweg SGRAVH : (middelbrand) 15801
1120122 - A2 Uden Rit: 144947
2029568 - A1 (MMT) 13180 13101 Hogeweg 1098 Amsterdam 109678 109679
0120999 - A1 (MMT) 13180 13101 Hogeweg 1098 Amsterdam 109678 109679
0120180 - A1 (MMT) 13180 13101 Hogeweg 1098 Amsterdam 109678 109679
0120101 - A1 (MMT) 13180 13101 Hogeweg 1098 Amsterdam 109678 109679
1123121 - A1 Eindhoven Rit: 144946
1120341 - test
1180000 - TESTOPROEP MOB
2029568 - A2 Roosendaal rit: 183194 (Directe inzet: ja)
1220940 - A2 Roosendaal rit: 183194 (Directe inzet: ja)
1220499 - A2 Roosendaal rit: 183194 (Directe inzet: ja)
0820160 - A2 Ambu 06160 VWS Groenlo Rit 323412
1220948 - B2 Tilburg rit: 183193
0903334 - OVD-BZ graag tel. contact MKB-ON
2029568 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Merwekade 3311TH Dordrecht DORDRT bon 171889
1423391 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Merwekade 3311TH Dordrecht DORDRT bon 171889
1423001 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Merwekade 3311TH Dordrecht DORDRT bon 171889
1420999 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Merwekade 3311TH Dordrecht DORDRT bon 171889
2029568 - A2 Ambu 08112 VWS Beneden-Leeuwen Rit 323410
0923112 - A2 Ambu 08112 VWS Beneden-Leeuwen Rit 323410
0923100 - A2 Ambu 08112 VWS Beneden-Leeuwen Rit 323410
2029568 - A1 (MMT) 13812 Hogeweg 1098 Amsterdam 109676
0120999 - A1 (MMT) 13812 Hogeweg 1098 Amsterdam 109676
0120812 - A1 (MMT) 13812 Hogeweg 1098 Amsterdam 109676
2029568 - A2 Draadbaan LEIDDP Directe inzet 16183
1523183 - A2 Draadbaan LEIDDP Directe inzet 16183
1523001 - A2 Draadbaan LEIDDP Directe inzet 16183
2029569 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Hogeweg Amsterdam 133431
2029568 - A2 Ambu 08114 VWS Waardenburg Rit 323407
0102998 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Hogeweg Amsterdam 133431
0101291 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Hogeweg Amsterdam 133431
0101211 - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Hogeweg Amsterdam 133431
0923114 - A2 Ambu 08114 VWS Waardenburg Rit 323407
0923100 - A2 Ambu 08114 VWS Waardenburg Rit 323407
2029568 - A2 12148 Rit 165093 Meeuwenstraat Haarlem
0126999 - A2 12148 Rit 165093 Meeuwenstraat Haarlem
0126148 - A2 12148 Rit 165093 Meeuwenstraat Haarlem
1020175 - A1 De Wal Neeritter 102902
2029568 - A1 Kerklaan RIJSZH : 15106
1520999 - A1 Kerklaan RIJSZH : 15106
1520006 - A1 Kerklaan RIJSZH : 15106
2029568 - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599
1503902 - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599
1500906 - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599
1500210 - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599
1500150 - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599
1500090 - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599
1500075 - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599