PD 7 AC

Ik heb vaak een komma geplaatst

waar het een punt had moeten zijn!