Hier onder staat de ‘bandplan’ zoals deze door Agentschap telecom gehanteerd wordt. Een bandplan is een tabel met daarin de in het kort de spelregels voor het gebruik van het radiospectrum. Deze regels vertellen onder andere hoeveel maximaal toegestane zend-vermogen gebruikt mag worden, welke frequenties en in welke uitzendvorm er uitgezonden mag worden.

De kolom ‘Categorie registratie’ geeft aan welke klasse de betreffende zendamateur bezit. Heeft een zendamateur roepletters beginnend met ‘PD’, dan is het een ‘N’ vergunning, een ‘Novice’, de overige hebben een ‘F’ vergunning, ‘Full’. Novice betekend in het Engels ‘beginner’.

Mijn roepletters zijn ‘PD7AC’, wat dus een ‘Novice’ vergunning is.

In de kolom ‘Status’ staat er een ‘P’ of een ‘S’, dit staat voor ‘Primaire status amateurdienst’, of ‘Secundaire status amateurdienst’. Dit betekend dat een ‘primaire’ gebruiker voor een ‘secundaire’ gebruiker gaat. Een ‘secundair’ gebruiker ‘moet’ de uitzendingen van een ‘primaire’ accepteren.

Een voorbeeld: in het segment 70.0 MHz – 70.5 MHz zijn nog andere gebruikers actief. De radioamateur heeft de aanwezigheid van deze gebruikers maar te accepteren, wordt geacht deze niet te storen, en kan daardoor eventuele ‘bijzondere’ amateurstations niet ontvangen.

Categorie RegistratieToegestaneFrequentiebanden BandStatusBijzondere bepalingen
F4000.13570.13782200mSAlleen telegrafie
1000.4720.479600mSAlleen (automatische) telegrafie, geen wedstrijden
4001.811.85160mP
4001.851.88160mS
4003.53.880mP
15Watt EIRP!535155366560mS
4007.07.140mP
2507.17.240mP
40010.110.1530mSAlleen (automatische) telegrafie, geen wedstrijden
40010.1410.1530mSData, Max 500 Hz bandbreedte
40014.014.3520mP
400180681816817mP
40021.021.4515mP
40024.8924.9912mP
40028.029.710mP
12050.050.456mSAlleen telegrafie en spraak
3050.050.456mS
3050.4552.06mSDuplexverbindingen niet toegestaan
5070.070.54mSDuplexverbindingen niet toegestaan
400144.0146.02mP
40043043670cmP
40043644070cmS
1201240.01300.023cmS
1202320.02400.013cmS
1202400.02450.013cmSAlleen satelliet verkeer
1203400.03410.09cmS
1205650.05850.06cmS
12010000.010500.03cmS
12024000.024050.01.5cmP
12024050.024250.01.5cmS
12047000.047200.06mmP
12075500.076000.03mmP
12076000.077500.03mmS
12077500.078000.03mmP
12078000.081500.03mmS
120122250.0123000.02mmS
120134000.0136000.02mmP
120136000.0141000.02mmS
120241000.0248000.01mmS
120248000.0250000.01mmP
N10070507.140mP
10014.014.2520mP
10028.029.710mP
25144.0146.02mP
25430.0436.070cmP
25436.0440.070cmS