Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met uw drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding.

Kaart vlieggebieden drones

Op deze kaart kunt u zien welke gebieden voor drones verboden of beperkt toegankelijk zijn. Wilt u met uw drone vliegen in een gebied waar vliegtuigen laag vliegen? Dat mag alleen als er iemand met u meekijkt. Die persoon kan u waarschuwen voor aankomende vliegtuigen. U moet altijd voorrang geven aan vliegtuigen of andere luchtvaartuigen.

Waar mag ik wel vliegen?

U mag in principe alleen vliegen in luchtruimcategorie G. Dit is het vrije deel van het luchtruim. Het maakt hierbij niet uit of u privé met een drone vliegt of de drone gebruikt om geld te verdienen (zakelijk gebruik).

Waar mag ik niet vliegen?

U mag niet vliegen in gebieden die de luchtverkeersleiding controleert. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn voor het andere luchtverkeer. Denk aan vliegtuigen en helikopters.

Algemene regels vliegen met drone

Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden deze algemene regels altijd voor drones.

  • U mag niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of het water.
  • U moet voorrang verlenen aan alle andere luchtvaartuigen
  • U moet op veilige afstand van mensen en gebouwen vliegen.
  • U moet de drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet in het donker vliegen.

Vliegverbod

Soms geldt een tijdelijk of permanent vliegverbod in een deel van het luchtruim. Dit geldt bijvoorbeeld boven het Koninklijk Paleis, of boven een groot evenement als Sail.

Vergunning voor vluchten boven Natura 2000 gebieden

Voor vluchten boven Natura 2000 gebieden (beschermde natuurgebieden) heeft u een vergunning nodig. U kunt deze aanvragen bij de provincie.

Hits: 69