Wat wordt er verstaan onder de ‘payload’ van een drone?

Om misverstanden te voorkomen kan het geen kwaad om je af en toe wat verder te verdiepen in termen die in de dronesector te pas en te onpas gebruikt worden. Het begrip ‘payload’ is zo’n woord: iedereen gebruikt het, maar niet iedereen bedoelt er hetzelfde mee. Wat wordt er nu eigenlijk precies verstaan onder de ‘payload’ van een drone?

‘Betalende vracht’

Het woord payload is oorspronkelijk afkomstig uit de transportsector. Je komt het woord niet alleen tegen in de luchtvaart, maar ook in de scheepvaart en het wegtransport. Als je de Nederlandse vertaling van het woord opzoekt in de Van Dale, dan krijg je ‘betalende vracht’ als resultaat: het is dát deel van de lading dat de transporteur geld opbrengt. Ook wordt er gesproken van ‘netto lading’.

De payload is dus een gewichtsaanduiding. ‘Payload’ als zodanig is geen ding; het is de massa die de drone kan vervoeren, de eigen componenten uitgezonderd. Het gewicht van de accu’s wordt normaal gesproken niet meegeteld in de opgave van de payload, want dat gewicht is immers noodzakelijk voor de aandrijving en maakt daarmee onderdeel uit van de useful load (‘nuttige lading’) van de drone.

Payload van een drone

Doorgaans wordt een drone gebruikt om een gimbal en camera te vervoeren. Het gewicht daarvan (plus eventuele bijkomende elektronica, videozenders, etc) is in dat geval dus de payload van de drone. Maar een payload kan net zo goed bestaan uit heel andere sensoren, zoals een lidar of een gassensor. En in het geval van een delivery drone dan is de payload het totaalgewicht van de goederen die de drone kan vervoeren.

Meestal wordt de maximale payload opgegeven. Die massa mag niet overschreden worden, omdat je anders te maken kunt krijgen met verminderde vliegprestaties of zelfs instabiel vlieggedrag. Een drone die is uitgerust met een payload die gelijk is aan de maximaal toegestane waarde zit dan ook op zijn maximale startgewicht (maximum takeoff weight, MTOW).

Payload, accumassa, leeggewicht, startgewicht

Om één en ander nog duidelijker te maken schrijven we hieronder de factoren op die tezamen het startgewicht van de drone bepalen:

Leeggewicht van de drone +
Gewicht van de accu’s +
(Maximale) payload =
(Maximale) startgewicht (MTOW)

Als één van deze factoren niet wordt opgegeven door de fabrikant dan kun je deze dus eenvoudig zelf terugrekenen vanuit de specificaties.

Hits: 15