Internet stofzuiger m.b.t. Drones en meer

Tag archive

Laser

NLR gaat anti-drone laser testen in nieuw laboratorium

Om te voorkomen dat drones vliegen op plekken waar dat niet de bedoeling is wil de krijgsmacht mogelijk sterke lasers gaan inzetten, die drones op afstand onschadelijk kunnen maken. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gaat de laatste generatie lasers testen en heeft daartoe een speciaal laboratorium geopend.

Geconcentreerd licht

Een laserbundel is een sterk geconcentreerde bundel licht die veel energie kan overdragen op langere afstanden. Door technologische ontwikkelen worden lasers steeds kleiner en krachtiger. De laatste generatie lasers bestaan uit speciale halfgeleiders die zeer hoogenergetische laserbundels kunnen opwekken. Deze zogenaamde solid state lasers staan centraal in het onderzoek.

Eén van de toepassingen van hoogenergetische lasers is het op afstand onschadelijk maken van vijandelijke drones, door bijvoorbeeld gaten te branden in essentiële componenten zoals de propellers of de accu. Daartoe moet de laserbundel nauwkeurig gericht kunnen worden, en ook moeten eventuele atmosferische verstoringen gecompenseerd worden door het systeem.

HEL-lab

Om de effectiviteit en veilige inzet van de laatste generatie solid state lasers te testen heeft het NLR een High Energy Laser (HEL)-lab geopend, bestaande uit een laserruimte en een controlekamer. In de laserruimte staat een laser met een vermogen van 1.000 Watt. De bundel is zo intens dat er op meters afstand gaten mee in een metalen plaat kunnen worden gebrand. Tijdens een demonstratie werd een klein model drone uitgeschakeld.

In het laboratorium zal onder meer getest worden wat precies de verstorende werking is van atmosferische invloeden zoals mist en regendruppels. Ook gaat NLR onderzoeken in hoeverre theoretische modellen over de impact van de laserstraal onder wisselende omstandigheden kloppen. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar ongewenste neveneffecten van het gebruik van laserlicht, zoals de potentieel gevaarlijke reflectie van laserlicht door het aangestraalde onderwerp.

Niet alleen anti-drone

De hoogenergetische lasers die NLR gaat testen zullen in de toekomst mogelijk niet alleen gebruikt worden om drones van kwaadwillenden te onderscheppen, ook is het idee dat niet-gepantserde onderdelen van de krijgsmacht zich met de lasers kunnen beschermen tegen vijandelijke wapens. Om misbruik van hoogenergetische lasers te voorkomen gaat NLR ook onderzoeken hoe men zich het beste kan beschermen tegen laserstralen.

De ‘schietopening’ van de laser. Het laserlicht wordt via de gele kabel aangevoerd

Hits: 37

Laser het nieuwe wapen tegen drones

Afgelopen week heeft NLR zijn nieuwe High Energy Laser (HEL)-lab geopend. Tijdens een demonstratie werd een vliegende kleine drone met een laser uitgeschakeld.

Met deze nieuwe faciliteit draagt NLR bij aan de primaire taak van de krijgsmacht en het ministerie van Justitie & Veiligheid om bevolking en manschappen op effectieve wijze te beschermen tegen vijandelijke en terroristische wapens en platformen die ons luchtruim binnendringen. Met de nieuwe generatie elektrische ‘Solid State Lasers’ kan de krijgsmacht direct een doelwit vernietigen, zoals een raket of vijandelijke drone. Daar is geen munitie meer voor nodig, een stopcontact in de buurt is voldoende.

HEL-lab goed geoutilleerd

NLR doet de kennis van HEL-systemen op in het beveiligde HEL-lab, dat uit een control-room en een laserruimte bestaat. Blikvanger in de laserruimte is een grote laserkast, waar elektriciteit, die gewoon uit het stopcontact komt, wordt omgezet in een laserbundel. Deze bundel met een sterkte van 1 kW wordt via een kabel geleid naar een ‘collimator’, een soort laserpistool. Deze bronsterkte is voldoende om over een afstand van vijftien meter (de lengte van de laserruimte) binnen een paar seconden een gat in een metalen plaat te branden. Het rendement van de laserbron is ongeveer dertig procent. Dat betekent dat er veel restwarmte vrijkomt die moet worden gekoeld. Dat gebeurt met een ‘chiller’, die water van twintig graden toevoert naar de laserkast. Tot slot worden de gassen die vrijkomen bij het laseren gefilterd en afgevoerd naar de buitenlucht.

Onderzoek nieuwe generatie lasers

Met deze faciliteit gaat NLR onderzoek doen naar het gebruik en de schadewerking van deze nieuwe generatie lasers. Zo zal het onderzoek doen naar de invloed van atmosferische omstandigheden op de kwaliteit van de laser, zoals de aanwezigheid van watermoleculen. Die kunnen een deel van de stralenbundel weerkaatsen, waardoor de bundel minder geconcentreerd wordt en aan kracht verliest. Daarnaast zal NLR modellen valideren, zodat er standaardgegevens beschikbaar komen over hoe lang het bijvoorbeeld duurt voor je een gat gebrand hebt in een metalen plaat van een bepaalde omvang en dikte. NLR zal ook relevante doelwitten beschieten en daarnaast onderzoek doen naar de gevaren van onder meer reflecties die vrijkomen als je bijvoorbeeld een gebied met een HEL-systeem wilt beschermen. Ten slotte zal NLR kennis opbouwen over hoe je jezelf kunt beschermen tegen vijandelijk gebruik van HEL-systemen.

Lasers voor zelfbescherming

NLR onderzoekt daarnaast ook hoe niet-gepantserde platformen van de krijgsmacht zich zelf met lasers kunnen beschermen tegen vijandige wapens. Daarbij moet rekening gehouden worden met de kleine ruimte en de beperkingen die dat stelt aan de inpasbaarheid van zowel het laserapparaat als het koeling-systeem.

Hits: 21

Ga naar boven